تحلیل آماری با SPSS

صفحه اصلی » تحلیل آماری با SPSS

تحلیل آماری با SPSS

نرم افزار SPSS چیست؟

spss معروف ترین نرم افزار آماری است که دانشجویان و محققان دنیا از آن برای: ترسیم نمودارهای آماری، محاسبه آماره های توصیفی (میانگین، میانه، واریانس، …)، انجام استنباط آماری (قبول یا رد فرضیات پایان نامه)، محاسبه همبستگی بین متغیرها، رگرسیون، تجزیه و تحلیل داده ها، . . . استفاده می کنند. 

اساس نمودارها، جداول، خروجی های این نرم افزار “علم آمار” می باشد که دانشجویان “رشته آمار” در دانشگاههای ایران به تحصیل در این رشته اشتغال دارند.

این نرم افزار محصول شرکت IBM است. بسیاری قابلیت های دیگر در خصوص این نرم افزار می توان برشمرد که در ایران افراد کمی از آن استفاده می کنند مانند: تحلیل ممیزی، تحلیل خوشه ای، آنالیز کوواریانس چند متغیره . . . 

چه کسانی از SPSS استفاده می کنند؟

نرم افزار اس پی اس اس بسیار فراگیر است. بسیاری از افراد علم آمار را با نام spss را می شناسند! این افراد از جمله کسانی هستند که از نرم افزار spss استفاده می کنند.

 

نرم افزار spss

۱- دانشجویان اکثر رشته های دانشگاهی (علوم انسانی، مدیریت، کشاورزی، تربیت بدنی، پزشکی، علوم اجتماعی، پژوهشگری، جامعه شناسی، جمعیت شناسی، اقتصاد، . . .)هنگام تهیه فصل سوم و چهارم پایان نامه کارشناسی ارشد یا دکتری (برای روش تحقیق و آزمون قبول یا رد فرضیات تحقیق) یا هنگام گذراندن درس تحلیل آماری در دانشگاه.

۲- دانشجویان و فارغ التحصیلان رشته آمار، هنگام انجام پردازش بر روی داده ها

۳- پژوهشگران و محققان هنگام تجزیه و تحلیل داده ها یا پرسشنامه های یک طرح پژوهشی یا پیش بینی بر اساس روند داده ها (داده های سری زمانی)

خدمات ما در ارتباط با نرم افزار SPSS

خدمات متنوع سایت ارشدیار در ارتباط با نرم افزار بی بدیل اس پی اس اس، به این افراد ارائه می گردد: 

۱- مدیران دستگاههای دولتی و شرکتهای حقوقی و حقیقی

۲- محققان و پژوهشگران آزاد

۳- دانشجویان تحصیلات تکمیلی (مقاطع لیسانس، فوق لیسانس و دکتری) دانشگاههای کشور

۴-دانشجویان ایرانی مشغول به تحصیل در خارج از کشور.

فصل چهار spss

در این مبحث در خصوص فصل چهارم پایان نامه و شیوه نگارش آن صحبت خواهیم نمود.

فصل ۴ ام در اغلب پایان نامه ها (خصوصا پایان نامه هایی که از پرسشنامه برای اندازه گیری متغیرهای استفاده نموده و تحقیق پیمایشی دارند) همان فصل تحلیل آماری است که در آن دانشجو به بیان نتایج تحلیل آماری و آزمون فرضیات تحقیق می پردازد.

عنوان و نام این فصل پایان نامه را معمولا «نتایج و بحث» می گذارند.

در این فصل محقق پس از مقدمه، به توصیف داده ها و مشاهدات و انجام تحلیل توصیفی از نتایج حاصله از پرسشنامه می پردازد (تحلیل توصیفی با استفاده از نرم افزار Spss یا Excel) انجام می شود. تحلیل توصیفی در شناخت داده ها و متغیرهای تحقیق نقشی مهم دارد.

پس از توصیف متغیرها و داده ها که ممکن است همراه با ترسیم چند نمودار آماری گویا باشد، دانشجو به ارائه نتایج آزمون های آماری و بخش استنباط آماری تحقیق خویش می پردازد. در همین مرحله است که نتایج و خروجی های نرم افزار spss یا سایر نرم افزارهای آماری ارائه می شود و با تحلیل آنها در خصوص تایید یا رد هر کدام از فرضیه ها تصمیم گیری می شود.

حقیقت این است که هر محققی که داده ای در اختیار دارد، برای استنباط قبول یا رد فرضیه خویش نیاز به علم آمار و استفاده از آزمونهای آماری دارد و می بایست با ادبیات آماری (بیان ضریب اطمینان ۹۵ درصد یا ۹۹ درصد و سطح احتمال) نتیجه بگیرد که فرضیه رد شده است یا رد نشده است.

به عنوان یک نمونه، فهرست مطالب فصل چهارم پایان نامه ای که برای آزمون فرضیات از نرم افزار spss استفاده نموده است به قرار زیر است:

فصل چهارم: نتایج و بحث

مقدمه

توصیف متغیرهای تحقیق

توصیف آماری متغیرهای جمعیت شناختی پرسشنامه
توصیف آماری سوالات اصلی پرسشنامه

آزمون آماری بر روی معیارها

آزمون بررسی نرمال بودن متغیرها (معیارها)
زمون t-student برای هر کدام از معیارها
مون t-student برای معیار کلی

آزمون قبول یا رد فرضیات تحقیق

بررسی فرضیه اول
بررسی فرضیه دوم
بررسی فرضیه سوم
بررسی فرضیه چهارم

قابل ذکر است این فهرست بندی با توجه به موضوع و رشته هر پایان نامه دستخوش تغییراتی خواهد شد.

ضمنا اعلام می داریم آمادگی انجام مشاوره فصل ۴ پایان نامه شما را داریم. به ما می توانید اعتماد نمایید زیرا دارای گواهی تایید صلاحیت از مرکز آمار ایران می باشم.

با SPSS چه کارهای می توان انجام داد؟

تحلیل های توصیفی

تحلیلهای توصیفی را می توان با spss انجام داد؛ رسم نمودارهای فراوانی، دایره ای (کیکی)، ستونی (میله ای)، پراکنش، هیستوگرام – محاسبه آماره های توصیفی یک مجموعه داده مانند میانگین، میانه،‌ مد، واریانس و انحراف معیار.
سنجش پایایی و روایی

اینکه پرسشنامه تا چه اندازه قابل اعتماد است و در تکرارهای مجدد عملیات پرسشگری آیا نتایج همانند قبل می باشد یا خیر را پایایی (Reliability) یا قابلیت اعتماد پرسشنامه می گویند. و اینکه یک پرسشنامه دقیقا همان چیزی را بسنجد که ما می خواهیم را روایی (Validity) می گویند. قبل از شروع به پرکردن پرسشنامه به تعداد نمونه تعیین شده،‌ می بایست آزمونهای پایایی و روایی را با spss انجام داد.
آزمون t استیودنت

آزمون تی استیودنت (یا آزمون t) یکی از پرکاربرد ترین آزمون های آماری است که با نرم افزار spss انجام می شود. به عنوان مثال ساده فرض کنید می خواهید این فرضیه را که در اجتماعی خاص، قد مردان بلندتر از قد زنان است را آزمون کنید. کافی است داده های قد مردان و قد زنان را در نرم افزار spss وارد نموده و خروجی آزمون تی را بگیرید. چندین نوع آزمون t وجود دارد.
آزمون های آماری ناپارامتری

آزمون های آماری به دو بخش عمده آزمون های پارامتری و آزمونهای ناپارامتری تقسیم می شوند. آزمون های ناپارامتریک آزمون هایی هستند که در آن داده ها از توزیع آماری خاصی پیروی نمی کنند. در مواردی که حجم نمونه کم باشد، اغلب مجبور به استفاده از آزمونهای ناپارامتریک هستیم. یک منوی در spss مخصوص انجام آزمونهای ناپارامتری است.

سنجش همبستگی بین متغیرها

در بسیاری از پایان نامه می بینیم که فرضیه تحقیق عبارت است از اینکه، بین میزان x با میزان y ارتباط مثبت و معنی دار وجود دارد. این قبیل فرضیات را با آزمون همبستگی و نمودار پراکنش در spss می سنجیم. سنجش همبستگی بین متغیرها در تحقیقات رشته های مختلف بسیار مهم می باشد.
رگرسیون

کلمه رگرسیون یعنی بازگشت که با مسماست. وقتی شما می خواهید بدانید x واحد تغییر در یک متغیر مستقل به چه میزان باعث تغییر در متغیر وابسته می شود، لازم است آزمون رگرسیون را انجام دهید. انجام تحلیل رگرسیون از کارهای رایج با نرم افزار spss می باشد.

برای تحلیل رگرسیون می بایست داده ها مقیاس نسبی داشته باشند (به صورت عددی و کمی باشند، نه کیفی)
آنالیز واریانس

تحلیل واریانس یا آنالیز واریانس که به اختصار ANOVA نیز گفته می شود، هنگامی استفاده می شود که می خواهیم بدانیم آیا چند متغیر مستقل بر روی متغیر وابسته y تاثیر معنی داری دارند یا خیر. آزمون آنالیز واریانس با توجه به نوع و تعداد متغیرهای مستقل و وابسته، حالات مختلفی دارد.
تحلیل عاملی

تحلیل عاملی (factor analysis) برای شناسایی متغیرها و عوامل زیربنایی یک پدیده به کار می رود و از روش تلخیص داده ها و ماتریس همبستگی بین متغیرها استفاده می کند. در اینجا عوامل اصلی پدیده قبل از انجام آزمون نامعلوم هستند. در نرم افزار spss تحلیل عاملی را فقط با هدف اکتشاف عوامل می توان انجام داد، نه تایید عوامل.

تحلیل آماری با spss

  • اطلاعات فردی

  • فایل ها را به اینجا بکشید
    اگر نیاز به ارسال فایل دارید می توانید از این فیلد استفاده کنید.(تا۸ مگابایت)
  • اطلاعات درخواست

Scroll Up