دانلود جزوه مهم آموزشی دیفرانسیل مبحث مجانب

صفحه اصلی » دانلود ها » دانلود جزوه مهم آموزشی دیفرانسیل مبحث مجانب

دانلود جزوه مهم آموزشی دیفرانسیل مبحث مجانب

دانلود جزوه مهم آموزشی دیفرانسیل مبحث مجانب

 

دانلود جزوه مهم آموزشی دیفرانسیل مبحث مجانب

دانلود جزوه مهم آموزشی دیفرانسیل مبحث مجانب

خلاصه 
.
معمولا توابع کسری یا توابعی که قابل نوشتن به صورت کسر باشند در ، f x  log x به جز توابع خاص مانند
ریشه مخرج ممکن است مجانب قائم داشته باشند.
نکته ١: برای تعیین مجانب توابع می توانیم توابع را ساده نماییم.
نکته ٢: ریشه های مخرج کسر نقاطی هستند که برای یافتن مجانب قائم باید بررسی شوند. دقت شود تنها ریشه
هایی باید بررسی شوند که همسایگی محذوف راست یا چپ آن ها در دامنه ی تابع باشند به عبارت ساده تر دامنه
تابع حداقل از یک طرف همسایگی نقطه مورد نظر تعریف شده باشد.
نکته ٣ : ریشه هایی از مخرج کسر که ریشه ی صورت نیستند، در صورتی که حداقل از یک طرف همسایگی
محذوف تعریف شده باشند مجانب قائم می باشند.
نکته ۴ : برای ریشه هایی از مخرج کسر که ریشه ی صورت هم هستند، باید حد تابع را پس از رفع ابهام در آن
نقطه حساب کنید. اگر این حد نامتناهی شود، مجانب قائم را مشخص می کند.
نمایش می دهند. x  a نکته ۵: مجانب قائم را به صورت

مشخصات

نوع فایل :PDF 
پایایی و روایی: دارد
منبع: دارد
حجم فایل: ۶۷۷ کیلوبایت
قیمت: فقط ۴۰۰۰ تومان
۴۰,۰۰۰ ریال – خرید و دانلود
Scroll Up