دانلود پرسشنامه تحمل مراقبت کننده از بیماران (CBI) نوواک و گست (۱۹۸۸)

صفحه اصلی » دانلود ها » دانلود پرسشنامه تحمل مراقبت کننده از بیماران (CBI) نوواک و گست (۱۹۸۸)

دانلود پرسشنامه تحمل مراقبت کننده از بیماران (CBI) نوواک و گست (۱۹۸۸)

دانلود پرسشنامه تحمل مراقبت کننده از بیماران (CBI) نوواک و گست (۱۹۸۸)

 پرسشنامه تحمل مراقبت کننده از بیماران (CBI) نوواک و گست (۱۹۸۸)

خلاصه پرسشنامه:

پرسشنامه ارزیابی تحمل مراقبت کنندگان به منظور ارزیابی میزان تحمل افرادی که از بیماران مراقبت می کنند در سال ۱۹۸۸ توسط نواک و گست ساخته شد. این آزمون ۲۴ عبارت دارد و آزمودنی باید در یک مقیاس لیکرت چهار درجه ای مشخص کند که هر یک از این موقعیت ها را تا چه حد تجربه می کند. از انجایی که این پرسشنامه ۵ بعد از ابعاد ظرفیت تحمل را می سنجد، نسبت به پرسشنامه های دیگری که رد این باره ساخته شده اند کامل تر است. ۵ زیر مقیاس این آزمون عبارتند از: ۱- تحمل وابسته به زمان: این زیر مربوط به محدودیت های زمانی شخص مراقبت کننده است. ۲- تحول تحولی: این زیر مقیاس این مسئله را مورد بررسی قرار می دهد که آیا مراقبت کننده احساس می کند که در مقایسه با همسالانش از رشد و تحول کمتری برخوردار است. ۳- تحمل جسمانی: این زیر مقیاس احساسات مراقبت کننده در مورد تهدید یا آسیب جسمانی را توصیف می کند. ۴- تحمل اجتماعی: این زیر مقیاس احساس تعارض نقشی مراقبت کننده، مشاجره با دیگر اعضای خانواده در مورد مراقبت از مراقبت جو، احساس مورد قدردانی قرار نگرفتن و طرد شدن به صورت کلی را در بر می گیرد..

۱- مراقبت جوی من برای انجام خیلی از کارها ی روزانه به کمک من احتیاج دارد.
۲- شخصی که ازاو مراقبت میکنم به من وابسته است.
۳- من به طور دایم باید از مراقبت جو ام مواظبت کنم
۴- من باید در خیلی از کارهای ابتدایی به مراقبت جو ام کمک کنم
۵- من در طول مدت مراقبت روزانهیک دقیقه هم وقت استراحت  ندارم.
۶- من احساس میکنم که در حال تباه کردن زندگی ام هستم
۷- من امیدوارم که از این وضعیت نجات یابم

مشخصات پرسشنامه:

نوع فایل : WORD
تعداد صفحات : ۳ صفحه
تفسیر و نمره گذاری: دارد
پایایی و روایی: دارد
منبع: ندارد
حجم فایل: ۱۱ کیلوبایت
قیمت: فقط ۱۸۰۰ تومان
۱۸,۰۰۰ ریال – خرید و دانلود
Scroll Up