دانلود پرسشنامه شکاف دیجیتالی

صفحه اصلی » دانلود ها » دانلود پرسشنامه شکاف دیجیتالی

دانلود پرسشنامه شکاف دیجیتالی

دانلود پرسشنامه شکاف دیجیتالی

پرسشنامه شکاف دیجیتالی

خلاصه پرسشنامه:

روایی پرسشنامه

روایی پرسشنامه ها از نظر استاد راهنما و مشاور و تعدادی ازکارشناسان رایانه و مخابرات تایید شده است.

پایایی پرسشنامه

 جهت اندازه گیری ،پایایی پرسشنامه ابتدا به صورت تصادفی ، به ۳۰ نفر از دانشجویان پرسشنامه توزیع گردید.و پس از جمع آوری پرسشنامه ها ، پایایی پرسشنامه  از طریق آزمون آلفای کرونباخ اندازه گیری شد که در یک گروه ۳۰ نفره پایایی به تفکیک متغیر های پرسشنامه عبارت است از:

پرسشنامه مهارت در استفاده از اینترنت و رایانه 🙁 ۸۶/.= α (، نگرش نسبت به رایانه(۹۱/.=α)  دسترسی به فناوری اطلاعات و ارتباطات( ۸۶/= ..α ) میزان استفاده از اینترنت (۹۰/.= α )آن بدست آمدکه این بیانگر انسجام درونی سوال های پرسشنامه و پایایی مناسب برای اجرای آن است.

 

 

ردیف جملات هرگز ۵/. ساعت         ۱-۲ ساعت                   ۲-۳ ساعت           ۳ ساعت یا بیشتر
۱ به طور متوسط چند ساعت در روز از رایانه استفاده می کنید؟
۲ به طور متوسط چند ساعت در روز از اینترنت استفاد می کنید؟

 

 

 

ردیف جملات کمتر از ۶ ماه ۱ تا ۳ سال ۴تا ۶ سال ۷ سال یا بیشتر
۳ چه مدت است که شما استفاده از اینترنت را شروع نموده اید؟ ( شامل ایمیل ، کامپیوترو شبکه
۴ تا چه اندازه تجربه کار با رایانه را دارید لطفاً مشخص کنید.

 

 

ردیف جملات ۱۲۸kb یا بیشتر ۶۴kb یا کمتر فاقد اینترنت
۵ ﺳﺮﻋﺖ ﻣﻮﺟﻮﺩ ﺍﻳﻨﺘﺮﻧﺖ ﺩﺭ ﻣﻨﺰﻝ:

 

 

 

میزان دسترسی به رایانه  و اینترنت:

  • ﺁﻳﺎ ﺩﺭ ﻣﻨﺰﻝ ﺑﻪ رایانه ﺷﺨﺼﻲ ﺩﺳﺘﺮﺳﻲ ﺩﺍﺭﻳﺪ؟ ﺑﻠﻲ                ﺧﻴﺮ
  • ﺁﻳﺎ ﺩﺭ ﻣﻨﺰﻝ ﺑﻪ ﺍﻳﻨﺘﺮﻧﺖ ﺩﺳﺘﺮﺳﻲ ﺩﺍﺭﻳﺪ؟ ﺑﻠﻲ                ﺧﻴر

ﺁﻳﺎ ﺩﺭ ﻣﺤﻞ ﮐﺎﺭ / ﺗﺤﺼﻴﻞ ﺑﻪ رایانه ﺩﺳﺘﺮﺳﻲ ﺩﺍﺭﻳﺪ؟              ﺑﻠﻲ                ﺧﻴﺮ

 

مشخصات پرسشنامه:

نوع فایل : WORD
تعداد صفحات : ۱۰ صفحه
تفسیر و نمره گذاری: دارد
پایایی و روایی: دارد
منبع: ندارد
حجم فایل: ۵۲ کیلوبایت
قیمت: فقط ۲۹۰۰ تومان
۲۹,۰۰۰ ریال – خرید و دانلود
Scroll Up