دانلود پرسشنامه صلاحیت بالینی پرستاران

صفحه اصلی » دانلود ها » دانلود پرسشنامه صلاحیت بالینی پرستاران

دانلود پرسشنامه صلاحیت بالینی پرستاران

دانلود پرسشنامه صلاحیت بالینی پرستاران

 پرسشنامه صلاحیت بالینی پرستاران

 

خلاصه پرسشنامه:

این پرسشنامه دارای ۷۳ سوال است که طیف پاسخگویی سوالات در ۴ طیف از هرگز تا همیشه می باشد. این پرسشنامه دارای ۷ مولفه است که سوالات ۱ تا ۷ مربوط به مولفه یاری رساندن و کمک به بیمار، سوالات ۸ تا ۲۳ مربوط به مولفه آموزش، سوالات ۲۴ تا ۳۰ مربوط به مولفه اقدامات تشخیصی، ۳۱ تا ۳۸ مربوط به مولفه توانایی های مدیریتی، سوالات ۳۹ تا ۴۸ مربوط به مولفه اقدامات درمانی، سوالات ۴۹ تا ۵۴ مولفه تضمین کیفیت و ۵۵ تا ۷۳ مربو ط به مولفه شغلی و سازمانی می باشد. اعتبار و روایی این پرسشنامه در پایان نامه نیلوفر معتمد میرحسینی به ترتیب ۷۵/۰ و ۸۱/۰ گزارش شده است . 

۱ طراحی مراقبت پرستاری براساس نیازهای بیمار
۲ پذیرش روش های خاص بیمار برای مواجهه با بیماری
۳ نقد باورها و اعتقادات خود درباره پرستاری
۴ اصلاح طرح مراقبتی براساس نیازهای بیمار
۵ استفاده از یافته‌های پژوهشی جهت برقراری ارتباط با بیماران
۶ بهبود و توسعه فرهنگ درمان در بخش مربوطه
۷ تصمیم گیری مبتنی بر ارزش های اخلاقی
۸ مشخص کردن دقیق نیازهای آموزشی بیمار
۹ یافتن زمان مطلوب برای آموزش بیمار
۱۰ تسلط کامل بر محتوای آموزشی مورد نیاز بیمار
۱۱ آموزش به بیمار براساس نیازهای فردی وی
۱۲  هماهنگی سازی اقدامات مربوط به آموزش به بیمار
۱۳ توانایی تشخیص نیازهای اعضاء خانواده بیمار برای راهنمایی آنها
۱۴  راهنمایی خانواده بیمار بصورت مستقل و خودکار
۱۵ توجه به سطح مهارت دانشجویان پرستاری در زمان راهنمایی آنان
۱۶ حمایت از دانشجویان پرستاری در راه نیل به اهداف آموزشی

مشخصات پرسشنامه:

نوع فایل : WORD
تعداد صفحات : ۵ صفحه
تفسیر و نمره گذاری: دارد
پایایی و روایی: دارد
منبع: ندارد
حجم فایل: ۲۰ کیلوبایت
قیمت: فقط ۱۹۰۰ تومان
۱۹,۰۰۰ ریال – خرید و دانلود
Scroll Up