پرسشنامه تن انگاره کش (۲۰۰۵ )

صفحه اصلی » دانلود ها » پرسشنامه تن انگاره کش (۲۰۰۵ )

پرسشنامه تن انگاره کش (۲۰۰۵ )

دانلود پرسشنامه تن انگاره کش (۲۰۰۵ )

پرسشنامه تن انگاره کش (۲۰۰۵ )

 

خلاصه پرسشنامه

 

پرسشنامه تن انگاره کش (۲۰۰۵)  : ( نگرش فرد درمورد بدن خود )

این پرسشنامه توسط کش (۲۰۰۵) ساخته شده و یک مقیاس خودسنجی می باشد که دارای ۵۶  سوال است که به صورت ۵ گزینه ای لیکرت از خیلی کم تا  خیلی زیاد نمره گذاری می شود و در آن خیلی کم نمره ۱، کم ۱، تا حدودی ۳، زیاد ۴ . خیلی زیاد ۵ می گیرد. پرسشنامه مذکور نگرش فرد به بدن خود را در ۵ بعد اندازه گیری می کند که این ابعاد عبارتند از: گرایش به ظاهر،  ارزیابی از وضع ظاهری، مشغولیت فکری با اضافه وزن،  رضایت از قسمتهای مختلف بدن و مقایسه بدن با دیگران.

جدول سوالات مربوط به هریک از ابعاد پرسشنامه  تن انگاره کش (۲۰۰۵)

ابعاد سوالات
گرایش به ظاهر ۱ تا ۱۰
ارزیابی از وضع ظاهری ۱۱ تا ۱۹
مشغولیت فکری با اضافه وزن ۲۰ تا ۲۹
رضایت از قسمتهای مختلف بدن ۳۰ تا ۵۲
مقایسه بدن با دیگران ۵۳ تا ۵۶
نگرش فرد در مورد بدن خود ۱ تا ۵۶

الف) روایی

روایی از واژه روا به معنی جایزه و درست گرفته شده به معنای صحیح و درست بودن است. مقصود از روایی آن است که ابزار…

 

مشخصات پرسشنامه

نوع فایل : word
تعداد صفحات : ۶ صفحه
تفسیر و نمره گذاری: دارد
پایایی و روایی: ندارد
منبع: دارد
حجم فایل: ۱۵ کیلوبایت
قیمت: فقط ۱۸۰۰ تومان
۱۸,۰۰۰ ریال – خرید و دانلود
Scroll Up