پرسشنامه رفتار شهروندی سازمانی

صفحه اصلی » دانلود ها » پرسشنامه رفتار شهروندی سازمانی

پرسشنامه رفتار شهروندی سازمانی

دانلود پرسشنامه رفتار شهروندی سازمانی

پرسشنامه رفتار شهروندی سازمانی

 

خلاصه پرسشنامه

 

مولفه های پرسشنامه رفتار شهروندی سازمانی

در خصوص متغیرهای تعیین شده جهت سنجش رفتار شهروندی سازمانی دراین پرسشنامه که شامل: نوعدوستی، وظیفه شناسی، جوانمردی، فضیلت مدنی و احترام وتکریم می باشد. به ترتیب جهت سنجش نوعدوستی سوالات ۱الی ۴ (وجدان کاری(، وظیفه شناسی سوالات ۵ الی ۷ ، جوانمردی سوالات ۸ الی ۱۰، فضیلت مدنی سوالات ۱۱ الی ۱۳ واحترام و تکریم سوالات ۱۴ الی ۲۰ در نظرگرفته شده است.

 

شیوه نمره گذاری

امتیازات: برای تمامی سوالات به جز سوالات ذیل امتیازات بدین شرح می باشد: خیلی زیاد=۵، زیاد=۴، متوسط=۳، کم=۲، خیلی کم=۱ ، سوالات ۶، ۷، ۸، ۹، ۱۰، ۱۵ به صورت معکوس امتیاز دهی می شود.

روایی و پایایی

روایی پرسشنامه مزبور مورد تایید اساتید و خبرکان در این زمینه رسیده است.

ضریب پایایی پرسشنامه از طریق آزمون آلفای کرونباخ در پژوهش حسنی و کریمی ۷۱/۰ بدست آمده است. همچنین ضریب آلفای کرونباخ پرسشنامه پاساکف…

 

مشخصات پرسشنامه

نوع فایل : word
تعداد صفحات : ۲ صفحه
تفسیر و نمره گذاری: دارد
پایایی و روایی: دارد
منبع: دارد
حجم فایل: ۱۲ کیلوبایت
قیمت: فقط ۱۸۰۰ تومان
۱۸,۰۰۰ ریال – خرید و دانلود
Scroll Up