پرسشنامه سخت کوشی افراد

صفحه اصلی » دانلود ها » پرسشنامه سخت کوشی افراد

پرسشنامه سخت کوشی افراد

دانلود پرسشنامه سخت کوشی افراد

پرسشنامه سخت کوشی افراد

 

خلاصه پرسشنامه

این پرسشنامه یک آزمون ۴۵ سوالی است. پرسش ها در مقیاس چهار درجه ای لیکرت از نمره ی صفر تا سه برای سه زیر مقیاس تعهد، کنترل و مبارزه طلبی محاسبه می شود. هر یک از زیر مقیاس های این آزمون بر حسب ۱۵ سوال ارزیابی می شود کمترین نمره ی آزمونی در هر یک از زیر مقیاس های آزمون صفر و بیشترین آن ۴۵ است. علاوه بر سه زیر مقیاس، از جمع کل نمره ی زیر مقیاس ها یک نمره کل برای سخت کوشی به دست می آید. مقیاس سخت کوشی، ابزار معتبر برای سنجش سخت کوشی و سلامت روانی است. در اعتباریابی مقدماتی نرم فارسی مقیاس سخت کوشی در مورد سه نمونه از دانشجویان، ورزشکاران و بیماران، مشخصه های روانسنجی آن به شرح زیر گزارش شده است. ضرایب آلفا  از ۸۸/۰ تا ۹۳/۰ برای زیر مقیاس تعهد، از ۸۵/۰ تا ۹۴/۰ برای زیر مقیاس کنترل، از ۸۹/۰ تا ۹۵/۰ برای زیر مقیاس مبارزه طلبی و از ۷۸/۰ تا ۹۴/۰ برای نمره ی کل سخت کوشی محاسبه شده که…

–  بیشتر زندگی ام صرف انجام کارهایی می شود که ارزشمند هستند.

۱)اصلا درست نیست.    ۲)اندکی درست است.    ۳)  تا اندازه ای درست است.   ۴) کاملا درست است.

۲- برنامه ریزی قبلی از بیشتر مشکلات آینده جلوگیری می کند.

۱)اصلا درست نیست.    ۲)اندکی درست است.    ۳)  تا اندازه ای درست است.   ۴) کاملا درست است.

۳- به سختی تلاش کردن نتیجه ای ندارد ، چون با سخت کوشی همه چیزها درست از آب در نمی آید.

۱)اصلا درست نیست.    ۲)اندکی درست است.    ۳)  تا اندازه ای درست است.   ۴) کاملا درست است.

۴- هر قدر هم زیاد تلاش کنیم ، معمولا تلاش ها به نتیجه ای نمی رسد.

۱)اصلا درست نیست.    ۲)اندکی درست است.    ۳)  تا اندازه ای درست است.   ۴) کاملا درست است.

 

مشخصات پرسشنامه

نوع فایل : word
تعداد صفحات : ۵ صفحه
تفسیر و نمره گذاری: دارد
پایایی و روایی: دارد
منبع: ندارد
حجم فایل: ۱۷ کیلوبایت
قیمت: فقط ۱۸۰۰ تومان
۱۸,۰۰۰ ریال – خرید و دانلود
Scroll Up