دانلود پرسشنامه چشم انداز زمان زیمباردو

صفحه اصلی » دانلود ها » دانلود پرسشنامه چشم انداز زمان زیمباردو

دانلود پرسشنامه چشم انداز زمان زیمباردو

دانلود پرسشنامه چشم انداز زمان زیمباردو

 پرسشنامه چشم انداز زمان زیمباردو

 

خلاصه پرسشنامه

پرسشنامه چشم انداز زمان زیمباردو (ZTPI)

شیوه نمره گذاری

پرسشنامه چشم انداز زمان زیمباردو (ZTPI) دارای ۶۶ گویه می باشد که به منظور ارزیابی چشم انداز زمان در افراد بکار می رود.

نمره گذاری پرسشنامه بصورت طیف لیکرت ۵ نقطه ای می باشد که برای گزینه های «بسیار نادرست»، «نادرست»، «بی تفاوت»، «درست» و «بسیار درست» به ترتیب امتیازات ۱، ۲، ۳، ۴ و ۵ در نظر گرفته می شود.

عنوان

بسیارنادرست

نادرست

بی تفاوت

درست

بسیار درست

امتیاز

۱

۲

۳

۴

۵

البته این شیوه نمره گذاری در مورد سوالات شماره ۹،۲۴، ۲۵، ۴۱ و ۵۶ و ۶۱ معکوس شده و به صورت زیر در خواهد آمد:

عنوان

بسیارنادرست

نادرست

بی تفاوت

درست

بسیار درست

امتیاز

۵

۴

۳

۲

۱

این پرسشنامه دارای چهار بعد بوده که برای اندازه گیری امتیاز مربوط به هر بعد باید بر اساس دستورالعمل های زیر اقدام فرمائید:

دیدگاه زمانی گذشته- منفی: ا متیاز خود را برای پرسش های ۴-۵-۱۶-۲۲-۲۷-۳۳-۳۴-۳۶-۵۰ و ۵۴ را جمع ببندید و عدد حاصل را به ۱۰ تقسیم کنید.

دیدگاه زمانی حال- لذت گرا: امتیاز خود را برای پرسش های ۱-۸-۱۲-۱۷-۱۹-۲۳-۲۶-۲۸-۳۱-۳۲-۴۲-۴۴-۴۶-۴۸ و ۵۵ جمع بسته و عدد حاصل را به ۱۵ تقسیم نمایید .

دیدگاه زمانی آینده: امتیاز خود را برای سوالات ۶-۹-۱۰-۱۳-۱۸-۲۱-۲۴-۳۰-۴۰-۴۳-۴۵-۵۱-۵۶ جمع ببندید و عدد حاصل را به ۱۳ تقسیم نمایید.

 

مشخصات پرسشنامه

نوع فایل : word
تعداد صفحات : ۵ صفحه
تفسیر و نمره گذاری: دارد
پایایی و روایی: دارد
منبع: دارد
حجم فایل: ۱۲ کیلوبایت
قیمت: فقط ۱۸۰۰ تومان
۱۸,۰۰۰ ریال – خرید و دانلود
Scroll Up