دانلود پرسشنامه شکست های شناختی شغلی

صفحه اصلی » دانلود ها » دانلود پرسشنامه شکست های شناختی شغلی

دانلود پرسشنامه شکست های شناختی شغلی

دانلود پرسشنامه شکست های شناختی شغلی

 پرسشنامه شکستهای شناختی شغلی

خلاصه پرسشنامه

مقدمه پرسشنامه شکستهای شناختی شغلی

بررسی حوادث نشان می دهد که وقوع بیش از ۹۰ درصد حوادث صنعتی به عامل انسانی مربوط است و تنها بر پایه ی اقدامات فنی مهندسی و وضع قوانین و مقررات ایمنی نمی توان رفتارهای ایمن را در صنایع (H.W. Heinrich) نهادینه نمود. به دنبال بررسی هاینریچ در سال ۱۹۳۱ و ارائه مدل دومینو، این اندیشه شکل گرفت که مهم ترین عامل بروز حادثه، خطاهای انسانی است [ ۱]. خطاهای انسانی از شکست های شناختی که در یک یا هر سه مرحله روند پردازش اطلاعات رخ می دهد ناشی می شوند. درک کامل اختلاف بین انواع متفاوت شکس تهای شناختی می تواند در پیش بینی نوع رفتار خطرناکی که محتم لتر است یاری رسان باشد . تنها توجه و تفکر آگاهانه در قالب یک مطالعه علمی به این شکست های شناختی است که باعث م ی شود در .[ محیط های کاری کمتر این شکست ها رخ دهند [ ۲ همه افراد این تجربه را داشته اند که رفتار و افکار از زمانی به زمانی دیگر متغیر است و در بعضی از مواقع رفتار و افکار انسانها ناخواسته است، این رفتارها از فراموشکاری تا انداختن ابزار یا وسیله ای که مورد نیازآنها بوده است متغیر است. دونالد برودبنت ( ۱۹۸۲ ) چنین خطاهایی را تحت عنوان شکست های شناختی آقای ریزن ( Slips) نامگذاری کردند که با عبارت لغزش مشابه است. مطالعه ریزن روی خطاهای هوانوردی و

 

مشخصات پرسشنامه

نوع فایل : PDF
تعداد صفحات : ۱۲ صفحه
تفسیر و نمره گذاری: دارد
پایایی و روایی: دارد
منبع: دارد
حجم فایل: ۳۷۱ کیلوبایت
قیمت: فقط ۱۸۰۰ تومان
۱۸,۰۰۰ ریال – خرید و دانلود
Scroll Up