پروژه

صفحه اصلی » پروژه

دانلود جزوه مهم آموزشی دیفرانسیل مبحث مجانب

دانلود جزوه مهم آموزشی دیفرانسیل مبحث مجانب   دانلود جزوه مهم آموزشی دیفرانسیل مبحث مجانب خلاصه  . معمولا توابع کسری یا توابعی که قابل نوشتن به صورت کسر باشند در ، f x  log x به جز توابع خاص مانند ریشه مخرج ممکن است مجانب قائم داشته باشند. نکته ١: برای تعیین مجانب توابع می توانیم توابع را ساده نماییم. نکته ٢: ریشه های مخرج کسر نقاطی هستند که برای یافتن مجانب قائم باید بررسی شوند. دقت شود تنها ریشه هایی باید بررسی شوند که همسایگی محذوف راست یا ... ادامه مطلب . . .
Scroll Up