پرسشنامه روانشناسی

صفحه اصلی » پرسشنامه » پرسشنامه روانشناسی

دانلود پرسشنامه سبک زندگی ارتقاء دهنده سلامت والکر

پرسشنامه سبک زندگی ارتقاء دهنده سلامت والکر پرسشنامه سبک زندگی ارتقاء دهنده سلامت والکر خلاصه پرسشنامه: 1 احساس می کنم که در حال ترقی هستم و در مسیر مثبتی رشد می کنم 2 از خود راضی ام و احساس آرامش می کنم 3 به آینده امیدوار هستم 4 اعتقاد دارم که زندگی ام هدفمند است 5 برای رسیدن به اهداف بلند مدت زندگی ام تلاش می کنم 6 از مسائلی که در زندگی برایم اهمیت دارند، آگاهی دارم. 7 هر روز زندگی برایم جالب توجه و چالش برانگیز است 8 احساس می کنم با نیروهایی بزرگتر از خودم ... ادامه مطلب . . .

دانلود پرسشنامه سلامت اجتماعی کییز

دانلود پرسشنامه سلامت اجتماعی کییز پرسشنامه سلامت اجتماعی کییز خلاصه پرسشنامه: هدف: بررسی میزان سلامت اجتماعی از ابعاد مختلف (شکوفایی اجتماعی، همبستگی اجتماعی، انسجام اجتماعی، پذیرش اجتماعی، مشارکت اجتماعی) ردیف عبارات کاملا مخالفم مخالفم نظری ندارم موافقم کاملا موافقم شکوفایی اجتماعی           1 جامعه دائما در حال تغییر است. 2 جامعه مکانی مفید و پربار برای افراد است. 3 پیشرفت اجتماعی مفهومی ندارد. 4 دنیا امروزه مکان بهتری برای زندگی هر فرد است. همبستگی اجتماعی 5 درک اینکه در دنیا چه چیزی پیش خواهد آمد برایم دشوار است. 6 تشکیلات اجتماعی نظیر قانون و دولت در زندگی من بی تاثیر است. 7 پیش بینی آنچه در آینده ... ادامه مطلب . . .

دانلود پرسشنامه شکاف دیجیتالی

دانلود پرسشنامه شکاف دیجیتالی پرسشنامه شکاف دیجیتالی خلاصه پرسشنامه: روایی پرسشنامه روایی پرسشنامه ها از نظر استاد راهنما و مشاور و تعدادی ازکارشناسان رایانه و مخابرات تایید شده است. پایایی پرسشنامه  جهت اندازه گیری ،پایایی پرسشنامه ابتدا به صورت تصادفی ، به 30 نفر از دانشجویان پرسشنامه توزیع گردید.و پس از جمع آوری پرسشنامه ها ، پایایی پرسشنامه  از طریق آزمون آلفای کرونباخ اندازه گیری شد که در یک گروه 30 نفره پایایی به تفکیک متغیر های پرسشنامه عبارت است از: پرسشنامه مهارت در استفاده از اینترنت ... ادامه مطلب . . .

دانلود پرسشنامه چشم انداز زمان زیمباردو

دانلود پرسشنامه چشم انداز زمان زیمباردو  پرسشنامه چشم انداز زمان زیمباردو   خلاصه پرسشنامه پرسشنامه چشم انداز زمان زیمباردو (ZTPI) شیوه نمره گذاری پرسشنامه چشم انداز زمان زیمباردو (ZTPI) دارای 66 گویه می باشد که به منظور ارزیابی چشم انداز زمان در افراد بکار می رود. نمره گذاری پرسشنامه بصورت طیف لیکرت 5 نقطه ای می باشد که برای گزینه های «بسیار نادرست»، «نادرست»، «بی تفاوت»، «درست» و «بسیار درست» به ترتیب امتیازات 1، 2، 3، 4 و 5 در نظر گرفته می شود. عنوان بسیارنادرست نادرست بی تفاوت درست بسیار درست امتیاز 1 2 3 4 5 البته این شیوه ... ادامه مطلب . . .

دانلود پرسشنامه خودارزیابی توانیر

دانلود پرسشنامه خودارزیابی توانیر  پرسشنامه خودارزیابی توانیر   خلاصه پرسشنامه رويكرد مناسب (يكپارچه و منطقي) داراي ويژگي‌هاي ذيل است: • سيستماتيك است. به عنوان مثال، رويدادها در آن قاعده‌مند و برنامه‌ريزي شده است نه مقطعي. • به طور منظم و مانند يك بخش عادي و اساسي عمليات كسب و كار مورد استفاده قرار مي‌گيرد. • پيشگيرانه است، يعني فعال و آينده نگر است، نه منفعل. استقرار و جاري‌سازي خوب به معناي پياده‌سازي رويكرد با شرايط ذيل است: • در كليه زمينه‌هاي مرتبط شامل فعاليت‌هاي پشتيباني، تامين كنندگان و مشتريان به ... ادامه مطلب . . .

پرسشنامه کمرویی راحله سموعی

دانلود پرسشنامه کمرویی راحله سموعی پرسشنامه کمرویی راحله سموعی   خلاصه پرسشنامه پرسشنامه کمرویی کمرویی یک مشکل فردی بی سر و صداست ؛ چنان شایع گشته که می توان آن را یک بیماری اجتماعی نامید . بررسی های اجتماعی نشان می دهد که در خلال سال های آینده ، به خاطر افزایش انزوا ، رقابت و تنهایی افراد ، این مشکل افزایش خواهد یافت . به هر حال کم رویی یک ناتوانی است و نتایج آن می تواند ویرانگر باشد . به این صورت که کم ... ادامه مطلب . . .

پرسشنامه سخت کوشی افراد

دانلود پرسشنامه سخت کوشی افراد پرسشنامه سخت کوشی افراد   خلاصه پرسشنامه این پرسشنامه یک آزمون 45 سوالی است. پرسش ها در مقیاس چهار درجه ای لیکرت از نمره ی صفر تا سه برای سه زیر مقیاس تعهد، کنترل و مبارزه طلبی محاسبه می شود. هر یک از زیر مقیاس های این آزمون بر حسب 15 سوال ارزیابی می شود کمترین نمره ی آزمونی در هر یک از زیر مقیاس های آزمون صفر و بیشترین آن 45 است. علاوه بر سه زیر مقیاس، از جمع ... ادامه مطلب . . .

پرسشنامه رفتار شهروندی سازمانی

دانلود پرسشنامه رفتار شهروندی سازمانی پرسشنامه رفتار شهروندی سازمانی   خلاصه پرسشنامه   مولفه های پرسشنامه رفتار شهروندی سازمانی در خصوص متغیرهاي تعیین شده جهت سنجش رفتار شهروندي سازمانی دراین پرسشنامه که شامل: نوعدوستی، وظیفه شناسی، جوانمردي، فضیلت مدنی و احترام وتکریم می باشد. به ترتیب جهت سنجش نوعدوستی سوالات 1الی 4 (وجدان کاري(، وظیفه شناسی سوالات 5 الی 7 ، جوانمردی سوالات 8 الی 10، فضیلت مدنی سوالات 11 الی 13 واحترام و تکریم سوالات 14 الی 20 در نظرگرفته شده است.   شیوه نمره گذاری امتیازات: برای تمامی ... ادامه مطلب . . .

پرسشنامه از خود بیگانگی شغلی

دانلود پرسشنامه از خود بیگانگی شغلی  پرسشنامه از خود بیگانگی شغلی   خلاصه پرسشنامه روش نمره گذاری و تفسیر این پرسشنامه دارای 22 عبارت بوده که با اقتباس از پژوهش صداقتی فرد (1388) طراحی گردیده است. هدف اصلی این پرسشنامه بررسی میزان از خودبیگانگی شغلی در افراد مختلف می باشد. نحوه امتیازدهی به سوالات این پرسشنامه در جدول زیر ارائه گردیده است: گزینه هرگز به ندرت گاهی اوقات اکثر اوقات همیشه امتیاز 1 2 3 4 5   برای بدست آوردن امتیاز کلی پرسشنامه، امتیاز بدست آمده از تک تک سوالات را با هم جمع نموده و به عنوان میزان ... ادامه مطلب . . .

پرسشنامه محقق ساخته ویژگیهای جامعه شناختی موثر بر تن انگاره ( اصلاح بدن )

دانلود پرسشنامه محقق ساخته ويژگيهاي جامعه شناختي موثر بر تن انگاره ( اصلاح بدن )  پرسشنامه محقق ساخته ويژگيهاي جامعه شناختي موثر بر تن انگاره ( اصلاح بدن )   خلاصه پرسشنامه پرسشنامه  محقق ساخته ويژگيهاي جامعه شناختي موثر بر تن انگاره  ( اصلاح بدن ) اين پرسش در سال 1391 توسط ميترا سرابيان در دانشگاه باهنر كرمان ساخته شد ميزان الفاي بدست آمده براي هريك از شاخص ها ي تحقيق شاخص ضريب الفاي كرونباخ مصرف گرايي 923/0 هويت شخصي 701/0 سرمايه فرهنگي 742/0 ميزان مصرف رسانه 701/0 ميزان الفاي كرونباخ بدست آمده براي شاخص هاي تحقيق ... ادامه مطلب . . .

پرسشنامه تن انگاره کش (۲۰۰۵ )

دانلود پرسشنامه تن انگاره کش (2005 ) پرسشنامه تن انگاره کش (2005 )   خلاصه پرسشنامه   پرسشنامه تن انگاره کش (2005)  : ( نگرش فرد درمورد بدن خود ) این پرسشنامه توسط کش (2005) ساخته شده و یک مقیاس خودسنجی می باشد که دارای 56  سوال است که به صورت 5 گزینه اي لیکرت از خیلی کم تا  خیلی زیاد نمره گذاری می شود و در آن خیلی کم نمره 1، کم 1، تا حدودی 3، زیاد 4 . خیلی زیاد 5 می گیرد. پرسشنامه ... ادامه مطلب . . .

پرسشنامه هیجان خواهی ماروین زاکرمن

دانلود پرسشنامه هیجان خواهی ماروین زاکرمن پرسشنامه هیجان خواهی ماروین زاکرمن   خلاصه پرسشنامه پرسشنامه هدف های پیشرفت یک ابزار خود گزارشی 12 عبارتی است. این پرسشنامه بر دیدگاه شناختی استوار و با علامت اختصاری (AGQ) نشان داده می شود. الیوت و مک گریگور با نمونه ای متشکل از 180 دانش آموز (49پسر و 131 دختر) این پرسشنامه را طراحی کردند. هدف پیشرفت نشان دهنده روشی است که افراد برای تعریف و ارزیابی شایستگی خود با توجه به معیارهای خوب بودن به کار می برند ... ادامه مطلب . . .

پرسشنامه احساس امنیت روانی

دانلود پرسشنامه احساس امنیت روانی پرسشنامه احساس امنیت روانی   خلاصه پرسشنامه پرسشنامه احساس امنیت روانی پرسشنامه امنیت روانی توسط زارع و امین پور  در سال 1390 در ایران هنجاریابی شده است ، پرسشنامه مذکور دارای 62 گويه بوده و طیف پاسخ  دهی آن از نوع لیکرت و شیوه امتیاز دهی به مولفه ها به صورت بلی پاسخ 1 و خیر پاسخ صفر می باشد این پرسشنامه پانزده مولفه بعد دارد: عامل سوال نام عامل عامل سوال نام عامل 1 6-1 ناسازگاری محیطی 9 41-38 اعتماد به نفس 2 11-7 پارانویا 10 44-42 احساس عصبانیت 3 16-12 اعتقاد به خود 11 47-45 یاس و ناامیدی 4 21-17 اشتیاق به زندگی 12 51-48 علاقه به زندگی 5 25-22 افسردگی 13 54-52 سازگاری ... ادامه مطلب . . .

پرسشنامه سنجش اعتماد اجتماعی

دانلود پرسشنامه سنجش اعتماد اجتماعی پرسشنامه سنجش اعتماد اجتماعی   خلاصه پرسشنامه پایایی مقدماتی بر روی گروه پایلوت برای تدوین این پرسشنامه ابتدا گویه های پرسشنامه اعتماد اجتماعی با توجه به چهار معرف با همکاری متخصصان مربوطه در این زمینه ساخته شد و پس از ساخته شدن از نظر مفهومی و دقت و بکار گیری کلمات معادل و جمله بندی مناسب ، روایی محتوایی آن توسط چند تن از متخصصان روان شناسی مورد مقایسع و باز بینی قرار گرفته است. برای رفع نواقص و ابهامات مفهومی ... ادامه مطلب . . .

دانلود پرسشنامه مقیاس تاب آوری کونور ودیویدسون

دانلود پرسشنامه مقیاس تاب آوری کونور ودیویدسون پرسشنامه مقیاس تاب آوری کونور ودیویدسون   خلاصه پرسشنامه   این پرسشنامه را کونور ودیویدسون (2003) بامرور منبع پژوهشی 1991-1979حوزۀ تاب آوری تهیه کردند .برسی ویژگی های روان سنجی این مقیاس درشش گروه ،جمعیت عمومی ،مراجعه کنندگان به بخش مراقبت های اولیه ،بیماران سرپایی روانپزشکی ،بیماران بامشکل اختلال اضطراب فراگیر ،ودو گروه از بیماران استرس پس ازسانحه انجام شده است .تهیه کنندگان این مقیاس براین باورند که این پرسشنامه به خوبی قادر به تفکیک افراد تاب آور ازغیر تاب آور ... ادامه مطلب . . .

دانلود پرسشنامه کیفیت زندگی(SF-12)

دانلود پرسشنامه کیفیت زندگی(SF-12) پرسشنامه کیفیت زندگی(SF-12)   خلاصه پرسشنامه مقدمه از دهه1930مفهوم کیفیت زندگی مورد توجه دانشمندان علوم روان شناسی ،اقتصاد ،سیاست ،جامعه شناسی وپزشکی به صورت یک موضوع میان رشته ای ،قرارگرفت .به این ترتیب درخصوص معنی کیفیت زندگی تعلبیر وتعارف متعددی مطرح شد .سازمان جهانی بهداشت درسال2000این مفهوم را به این صورت تعریف کرده است .«کیفیت زندگی ،درک افراد از وضعیت زندگی خود در زندگی ازنظر فرهنگ ،سیستم ارزشی که درآن زندگی می کنند اهداف ،انتظارات ،استانداردها والویت هایشان است ،پس کاملأفردی بوده وتوسط... مشخصات ... ادامه مطلب . . .

دانلود پرسشنامه شخصیتی پنج عاملی NEO-FFI– فرم کوتاه

دانلود پرسشنامه شخصیتی پنج عاملی NEO-FFI– فرم کوتاه پرسشنامه شخصیتی پنج عاملی NEO-FFI– فرم کوتاه   خلاصه پرسشنامه پرسشنامه شخصیتی پنج عاملی NEO-FFI– فرم کوتاه در پاسخ دادن به هر سوال باید احساسات و رفتار عادی و عمومی خود را در نظر بگیرید.لطفا به تمام سوالها پاسخ دهید و وقت خود را روی سوال خاصی تلف نکنید.در این پرسشنامه پاسخ صحیح و غلط وجود ندارد بلکه پاسخ شما به هر سوال باید نماینده اولین عکس العمل شما در برابر سوال باشد. مشخصات پرسشنامه ادامه مطلب . . .

دانلود پرسشنامه امنیت شغلی

دانلود پرسشنامه امنیت شغلی پرسشنامه امنیت شغلی   خلاصه پرسشنامه امنیت شغلی عبارت کاملا موافقم موافقم نظری ندارم مخالفم کاملأ مخالف 1-احساس می کنم جامعه به شغل من نیاز دارد 2-مطمئن هستم اگر شایستگی داشته باشم ارتقاخواهم یافت 3-ازآینده شغلی خود هیچ دغدغه ونگرانی خاصی ندارم 4-نگرانی خاصی ازتنزیل موفقیت شغلی خود درسازمان ندارم 5-باعزل ونصب مسؤلین مافوق ،پست سازمانی خود را درخطر می بینم 6-کارمن تاحد زیادی به تخصص ومهارت دارد 7-میتوانم از تخصص ،مهارت وتوانایی های خود دراین شغل استفاده کنم 8-درشغل احساس آرامش وراحتی می کنم 9-نگرانی خاص ازبیان افکار ونظریات خود سازمان ندارم   مشخصات پرسشنامه امنیت شغلی ادامه مطلب . . .

دانلود پرسشنامه راهنمای اختلالات رفتاری کودک

دانلود پرسشنامه راهنمای اختلالات رفتاری کودک  پرسشنامه راهنمای اختلالات رفتاری کودک خلاصه پرسشنامه:   فرايند مراقبتهاي ادغام يافته روانپزشکي در کودکان CPC مراقبت هاي ادغام يافته روانپزشکي به معني پيشگيري اوليه و تشخيص اختلالات روانپزشکي در کودکان با استفاده از نشانه هاي شرح حال, مشاهدات و ارزيابي وضعيت رواني و انتخاب مداخلات لازم مي باشد. نشانه هاي انتخاب شده بر اساس منابع معتبر بوده و به نحوي انتخاب شده اند که پزشک بتواند مسير اقدامات لازم را در صورت مشاهده آنها بيابد. از آنجا که بسياري از ... ادامه مطلب . . .

دانلود پرسشنامه کامل اختلالات رفتاری DSM

 دانلود پرسشنامه کامل اختلالات رفتاری DSM  پرسشنامه کامل اختلالات رفتاری DSM خلاصه پرسشنامه: پرسشنامه ارزیابی سلامت روان كودكان و نوجوانان  6 تا 14 ساله (CSI- 4 ) براساس  (DSM-IV) فرم ويژه والدين هدف: ارزیابی سلامت روان کودکان و نوجوانان   نام ونام خانوادگی............................. کد فردی   ............................ تاریخ تولد.........../............./......... نام مرکز بهداشتی درمانی................................ نام شخصي كه پرسشنامه را تكميل مي كند: ..................... رابطه با كودك ........................   مشارکت کننده /والدین  گرامی : ضمن تشکر از وقتی که در اختیار ما قرار می دهید به اطلاع می رساند هدف از انجام این پرسشنامه یاری رسانی به شما ... ادامه مطلب . . .
Page 1 of 3123
Scroll Up