پرسشنامه علوم اجتماعی

صفحه اصلی » پرسشنامه » پرسشنامه علوم اجتماعی

دانلود پرسشنامه سبک زندگی ارتقاء دهنده سلامت والکر

پرسشنامه سبک زندگی ارتقاء دهنده سلامت والکر پرسشنامه سبک زندگی ارتقاء دهنده سلامت والکر خلاصه پرسشنامه: 1 احساس می کنم که در حال ترقی هستم و در مسیر مثبتی رشد می کنم 2 از خود راضی ام و احساس آرامش می کنم 3 به آینده امیدوار هستم 4 اعتقاد دارم که زندگی ام هدفمند است 5 برای رسیدن به اهداف بلند مدت زندگی ام تلاش می کنم 6 از مسائلی که در زندگی برایم اهمیت دارند، آگاهی دارم. 7 هر روز زندگی برایم جالب توجه و چالش برانگیز است 8 احساس می کنم با نیروهایی بزرگتر از خودم ... ادامه مطلب . . .

دانلود پرسشنامه سلامت اجتماعی کییز

دانلود پرسشنامه سلامت اجتماعی کییز پرسشنامه سلامت اجتماعی کییز خلاصه پرسشنامه: هدف: بررسی میزان سلامت اجتماعی از ابعاد مختلف (شکوفایی اجتماعی، همبستگی اجتماعی، انسجام اجتماعی، پذیرش اجتماعی، مشارکت اجتماعی) ردیف عبارات کاملا مخالفم مخالفم نظری ندارم موافقم کاملا موافقم شکوفایی اجتماعی           1 جامعه دائما در حال تغییر است. 2 جامعه مکانی مفید و پربار برای افراد است. 3 پیشرفت اجتماعی مفهومی ندارد. 4 دنیا امروزه مکان بهتری برای زندگی هر فرد است. همبستگی اجتماعی 5 درک اینکه در دنیا چه چیزی پیش خواهد آمد برایم دشوار است. 6 تشکیلات اجتماعی نظیر قانون و دولت در زندگی من بی تاثیر است. 7 پیش بینی آنچه در آینده ... ادامه مطلب . . .

دانلود پرسشنامه شکاف دیجیتالی

دانلود پرسشنامه شکاف دیجیتالی پرسشنامه شکاف دیجیتالی خلاصه پرسشنامه: روایی پرسشنامه روایی پرسشنامه ها از نظر استاد راهنما و مشاور و تعدادی ازکارشناسان رایانه و مخابرات تایید شده است. پایایی پرسشنامه  جهت اندازه گیری ،پایایی پرسشنامه ابتدا به صورت تصادفی ، به 30 نفر از دانشجویان پرسشنامه توزیع گردید.و پس از جمع آوری پرسشنامه ها ، پایایی پرسشنامه  از طریق آزمون آلفای کرونباخ اندازه گیری شد که در یک گروه 30 نفره پایایی به تفکیک متغیر های پرسشنامه عبارت است از: پرسشنامه مهارت در استفاده از اینترنت ... ادامه مطلب . . .

پرسشنامه سنجش اعتماد اجتماعی

دانلود پرسشنامه سنجش اعتماد اجتماعی پرسشنامه سنجش اعتماد اجتماعی   خلاصه پرسشنامه پایایی مقدماتی بر روی گروه پایلوت برای تدوین این پرسشنامه ابتدا گویه های پرسشنامه اعتماد اجتماعی با توجه به چهار معرف با همکاری متخصصان مربوطه در این زمینه ساخته شد و پس از ساخته شدن از نظر مفهومی و دقت و بکار گیری کلمات معادل و جمله بندی مناسب ، روایی محتوایی آن توسط چند تن از متخصصان روان شناسی مورد مقایسع و باز بینی قرار گرفته است. برای رفع نواقص و ابهامات مفهومی ... ادامه مطلب . . .

دانلود روایی و پایایی پرسشنامه بررسی عوامل جامعه شناختی موثر بر شادمانی

دانلود روایی و پایایی پرسشنامه بررسی عوامل جامعه شناختی موثر بر شادمانی روایی و پایایی پرسشنامه بررسی عوامل جامعه شناختی موثر بر شادمانی خلاصه پرسشنامه روایی و پایایی پرسشنامه برای بررسی روایی سازه از ضریب همبستگی پیرسون استفاده شد . روایی سازه از دو جزء تشکیل شده است 1- روایی همگرایی ، که عبارتست از همبستگی نسبتا قوی میان سوال مربوط به یک حیطه با همان حیطه ، برای روایی همگرایی ، ضریب همبستگی پیرسون باید بزرگتر از 4/0 باشد .و ...   مشخصات پرسشنامه ادامه مطلب . . .

دانلود پرسشنامه مقیاس پذیرش اجتماعی مارلو- کراون

دانلود پرسشنامه مقیاس پذیرش اجتماعی مارلو- کراون   پرسشنامه مقیاس پذیرش اجتماعی مارلو- کراون   خلاصه پرسشنامه: مقیاس آزمون پذیرش اجتماعی توسط مارلو و کراون به منظور سنجش میزان پذیرش اجتماعی افراد ساخته شد. گروهی از انسان ها همیشه مطابق با نظرات و اعتقاداتخود صحبت میکنند. اگر از آنها در مورد موضوعی سئوال شود باصداقت به سئوالات پاسخ میدهند، در عقاید خود ثابت قدم هستند و تحت هر شرایطی پاسخ یکسان به سوالات میدهند، حتی اگر پاسخ های آنها طرد اجتماعی به دنبال داشته باشد.گروهی دیگر طوری ... ادامه مطلب . . .
Scroll Up