پرسشنامه

صفحه اصلی » پرسشنامه

پرسشنامه آگاهی از حقوق شهروندی

دانلود پرسشنامه آگاهی از حقوق شهروندی  پرسشنامه آگاهی از حقوق شهروندی   خلاصه پرسشنامه   تعریف نظری آگاهی از حقوق شهروندی الف) آگاهی آگاهی معادل واژه consciousness  عبارت است از وارد شدن وجود یا واقعیت پدیده ها به ذهن، یا قرار گرفتن پدیده ها در وضع یا موقعیتی در چارچوب ادراک، دریچه این ورود به ذهن حواس ظاهری می باشد. آگاهی و ادراک زمانی حاصل می شود که ما از طریق حواس پنجگانه به وجود شیء ، حالت یا وضعیت خاصی پی ببریم (شایان مهر، 1377:  ... ادامه مطلب . . .

دانلود پرسشنامه ذهن آگاهی

دانلود پرسشنامه ذهن آگاهی پرسشنامه ذهن آگاهی خلاصه پرسشنامه این پرسشنامه برای نشان دادن عناصر ذهن آگاهی که شامل پنج جنبه: مشاهده، توصیف، عمل همراه با  آگاهی، عدم قضاوت به تجربه درونی، و عدم واکنش به تجربه درونی است ... مشخصات پرسشنامه ادامه مطلب . . .

پرسشنامه رضایت زناشوئی اینریچ

پرسشنامه رضایت زناشوئی اینریچ پرسشنامه رضایت زناشوئی اینریچ   خلاصه پرسشنامه براي بررسی میزان رضایت زناشویی، پرسشنامه اینریچ انتخاب شده است. این پرسشنامه به عنوان یک ابزار تحقیق معتبر در تحقیقات و کارهاي بالینی متعددي مورد استفاده قرار گرفته است. 1989 ) از این پرسشنامه، براي بررسی رضایت زناشویی استفاده کرده اند و معتقدند که این ) فورز و السون 2 مقیاس نسبت به تغییراتی که در خانواده بوجود می آید حساس است. فورز و السون ( 1989 ) با استفاده از نمونه گیري تصادفی در تحقیق ملی با ... ادامه مطلب . . .

دانلود پرسشنامه شکست های شناختی شغلی

دانلود پرسشنامه شکست های شناختی شغلی  پرسشنامه شکستهای شناختی شغلی خلاصه پرسشنامه مقدمه پرسشنامه شکستهای شناختی شغلی بررسي حوادث نشان مي دهد كه وقوع بيش از 90 درصد حوادث صنعتي به عامل انساني مربوط است و تنها بر پايه ي اقدامات فني مهندسي و وضع قوانين و مقررات ايمني نمي توان رفتارهاي ايمن را در صنايع (H.W. Heinrich) نهادينه نمود. به دنبال بررسي هاينريچ در سال 1931 و ارائة مدل دومينو، اين انديشه شكل گرفت كه مهم ترين عامل بروز حادثه، خطاهاي انساني است [ 1]. ... ادامه مطلب . . .

دانلود پرسشنامه بهزیستی ذهنی

دانلود پرسشنامه بهزیستی ذهنی پرسشنامه بهزیستی ذهنی خلاصه پرسشنامه بهزیستی هیجانی- همه­ی سوالات بخش هیجانات منفی(6 سؤال نخست) از مقیاس به زیستی هیجانی با یکدیگر جمع شد و نمره­ی کل هیجانات منفی بدست آمد. همه­ی سوالات به غیر از سؤال 4 در بخش هیجانات مثبت (6 سؤال دوم) از مقیاس به- زیستی ذهنی بر عکس کد گذاری شد و سپس با یکدیگر جمع شدند. نمره­ی کل به- زیستی ذهنی  از مجموع نمرات هیجانات مثبت و منفی بدست آمد. با توجه به ارزش­گذاری 1 تا ... ادامه مطلب . . .

پرسشنامه استرس شغلی اسیپو همراه

دانلود پرسشنامه استرس شغلي اسيپو همراه   پرسشنامه استرس شغلي اسيپو همراه خلاصه ای از پرسشنامه: استرس شغلي به عقیده دل واله وبراوو (2007) استرس شغلي را مي توان پاسخ هاي هيجاني و فيزيکي که در اثر عدم تناسب بين الزامات و تقاضا هاي شغلي با توانايي و منابع در دسترس فرد به وقوع مي پيوندد تعريف کرد   مشخصات پرسشنامه ادامه مطلب . . .

دانلود پرسشنامه اعتماد بین فردی برای دوست و برای همسر

دانلود پرسشنامه اعتماد بين فردی برای دوست و برای همسر   اعتماد بین فردی پرسشنامه اعتماد بين فردی برای دوست و برای همسر خلاصه ای از پرسشنامه: لطفاً با مطالعه هر یک از عبارات پرسشنامه که در ارتباط با چگونگی رابطۀ شما با همسرتان بیان شده، مشخص کنید، تا چه حد در مورد شما درست است و مناسب ترین گزینه در پاسخنامه براي هر عبارت را علامت بزنید. 1. همسر من قابل اعتماد است و من اجازه می دهم که او کارهایی انجام دهد که همسر دیگران آنها را ... ادامه مطلب . . .

دانلود پرسشنامه میزان تحمل پرستاران

دانلود پرسشنامه میزان تحمل پرستاران   پرسشنامه میزان تحمل پرستاران خلاصه ای از پرسشنامه: هدف از عبارات زیر، بررسی تجربۀ شما از مراقبت گري است، در این باره چه احساسی دارید. به تجربیات خود به عنوان کسی که از یکی از اعضاي خانواده مراقبت می کند، فکر کنید. هر یک از عبارت هاي زیر تا چه میزان تجارب شما در مورد مراقبت از مراقبت جویتان را در طول ماه گذشته توصیف می کند؟ 1. مراقبت جوي من براي انجام خیلی از کارهاي روزانه به کمک من احتیاج دارد. 2. شخصی ... ادامه مطلب . . .
Page 3 of 3123
Scroll Up